فرم نظرسنجی مرکز جراحی نیاوران

فرم نظرسنجی مرکز جراحی نیاوران

نحوه برخورد پرسنل پذيرش (احترام، توجه، پاسخگويی) را چطور ارزیابی می‌کنید؟

سرعت تشکیل پرونده و پذیرش را چطور ارزیابی می‌کنید؟

نحوه برخورد پرسنل پرستاری (احترام، توجه، پاسخ به سئوالات و ...) را چطور ارزیابی می‌کنید؟

رعايت حريم خصوصي بيمار ( مانند كشيدن پرده، تزريقات، پوشيده نگه داشتن هنگام نقل و انتقال به اتاق عمل و ...) توسط پرستاران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

نحوه برخورد و خدمات جانبي مورد نياز توسط كمك بهيار (مانند ارائه لگن، تخليه كيسه ادرار، استحمام، كمك در راه رفتن و...) را چطور ارزیابی می‌کنید؟

آموزش هاي ارائه شده توسط پرسنل پرستاری در زمان بستری و ترخيص را چطور ارزیابی می‌کنید؟

نحوه برخورد پزشكان (احترام، توجه، پاسخگویی) را چطور ارزیابی می‌کنید؟

نحوه خدمات درمانی ارائه شده توسط پزشك (مانند انجام معاينه، ويزيت روزانه و ...) را چطور ارزیابی می‌کنید؟

امكانات و تسهيلات اتاق بستری (مانند دما، وضعيت تهويه، نظافت فضا و سرويس‌های بهداشتی، نظافت ملحفه و البسه و امکانات رفاهی) را چطور ارزیابی می‌کنید؟

نحوه برخورد پرسنل انتظامات را چطور ارزیابی می‌کنید؟

چقدر احتمال دارد خدمات بیمارستان ... را به دوستان و آشنایان خود، در صورت نیاز آن‌ها، پیشنهاد دهید؟